Uncategorized

Articles

Sublime Text2 -- EMMET plugin

หนึ่งใน plugin ของ sublime text ที่ช่วยให้การเขียน code ได้เร็วขึ้นจริงๆ เช่น หากเราต้องการเขียนโครงสร้างของ html5 เราแค่พิมพ์ html:5 จากนั้นกดปุ่ม tab ที่ keyboard ง่ายๆแค่นี้เอง ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก สนใจวิธีการใช้เจ้า..