Monthly Archives: June 2017

Core ML ( Machine Learning ) ด้วย Swift 4

Core ML ( Machine Learning ) ด้วย Swift 4

WWDC 2017 รับชมวีดีโอได้เลย สั้นๆรู้เรื่อง ============= ใครติดตามวีดีโอที่สอนในคอร์ส IOS ทั้งหมดไม่ว่าจะ class , struct , enum , etc.. มาหมดแล้วรับรองอ่านไม่ยากค่อยๆไล่รู้เรื่องแน่นอน แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่สอนในคอร์สมันเจ๋งขนาดไหน สู้ๆหมั่นฝึกฝนนะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้เสมอ =============..